Hvem kan ansøge

Signe og Arne Højvigs Fond


Midler fra fonden kan kun ansøges af:

- ansatte i KFUM/K

- ansatte i Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark

- unge under videregående uddannelse (ud over folkeskolen)


Desuden kan fra fonden søges midler til:


KFUM/K og Indre Mission og andre formål indenfor den danske folkekirke.


For ansatte inden for KFUM/K og Indre Mission kan der søges til egen videre uddannelse samt, hvor specielle forhold taler derfor, direkte som understøttelse.

Der pågår pt overvejelser om afvikling af fonden, hvorfor fonden ikke indtil videre modtager ansøgninger om støtte.