Gammel hjem 1

Signe og Arne Højvigs Fond


Baggrund

Tanken bag fonden blev skabt  omkring 1970, hvor ægteparret Signe og Arne Højvig ønskede at skabe en platform, der kunne yde støtte til unge mennesker, der gerne ville dygtiggøre sig - og som ikke havde tilstrækkeligt med midler.

Der pågår pt overvejelser om afvikling af fonden, hvorfor fonden ikke indtil videre modtager ansøgninger om støtte.