Ansøgningskema

Signe og Arne Højvigs Fond


Det skal understreges, at fonden kun kan yde støtte til

  - medarbejdere indenfor KFUM/K

  - medarbejdere indenfor Indre Mission

  - unge under uddannelse

  - kirkelige formål indenfor Den danske Folkekirke


Hvis "Ja, jeg/vi mener vi kan komme i betragtning" så gå længere ned på denne side og find link til ansøgningskemaer.


--------------------------------------------------------------------------

VÆR DESUDEN OPMÆRKSOM PÅ, AT BELØB, SOM MODTAGES FRA FONDEN BLIVER INDBERETTET TIL SKAT, SÅ DINE SKATTEFORHOLD HAR BETYDNING FOR NETTOUDBYTTET AF EN EVENTUEL STØTTE.

Bestyrelsen i Fonden afholder normalt kun ét møde hvert år i marts måned. Ansøgninger, der skal forventes at kunne komme i betragtning skal sendes til fonden på mail ansoegning@sahf.dk ved anvendelse af det officielle ansøgningsskema. Ansøgninger modtaget efter 1. marts må forvente først at komme i betragtning til efterfølgende års uddeling.

Klik på nedenstående for at hente det officielle ansøgningsskema, der ligger i pdf-format eller excel-format.


Det officielle ansøgningsskema - pdf

Det officielle ansøgningsskema - xls


Retur til hovedmenu

Der pågår pt overvejelser om afvikling af fonden, hvorfor fonden ikke indtil videre modtager ansøgninger om støtte.